0.4 C
Budapest
2023. december. 7. csütörtök

Címke: Szlovákia

„Újjáéledhet Magyarország és Szlovákia között a határ menti vasúti személyforgalom”

A magyar kormány törekszik arra, hogy újjáélessze a kisléptékű vasúti személyforgalmat Magyarország és Szlovákia között - jelentette ki a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti...

Kettős élelmiszerminőség – Itt az újabb bizonyíték

Újabb tesztek bizonyítják a kettős élelmiszerminőséget. A szlovák mezőgazdasági minisztérium a nyár folyamán a második fázisban vizsgált meg 33 olyan élelmiszert, amelyek Szlovákiában és Ausztriában...

Ismét hallatszott a rejtélyes égi hang Szlovákia felett

A sehonnan sem jövő, beazonosíthatatlan borzalmas hangok jelensége nem új keletű dolog. Évente egyre több beszámoló szól ilyesmiről a világ minden táján. Pár napja...

Százmilliót felejtett egy benzinkúton

Alaposan meglepődtek a benzinkút dolgozói, amikor kinyitották a náluk felejtett hátizsákot, ami dugig volt pénzzel. A "tulaj" végül a rendőrségen végezte. Az 53 éves szlovákiai...

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat szín­he­lye lesz idén nyá­ron több eu­ró­pai or­szág­gal együtt Ma­gyar­or­szág is. Senki ne le­pőd­jön meg, ha harc­ko­csi­kon­vojba üt­kö­zik! Amerikai katonai konvoj vonul át Közép-Európán...

Nagyon súlyos baktériumfertőzés támad a szomszédban

A me­ző­gaz­da­sági ku­ta­tó­in­té­zet sze­rint a ve­szé­lyes bak­té­ri­u­mot a Cseh­or­szá­gon ke­resz­tül Spa­nyol­or­szág­ból be­ho­zott nö­vé­nyek ter­jesz­tik, a na­pok­ban meg­je­lent Sz­lo­vá­ki­á­ban is. Egy rendkívül veszélyes baktériumfajta lehetséges szlovákiai...